ข่าวความเคลื่อนไหวทั้งหมดของกลุ่ม

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9    ฝางใต้

รับมอบชุดโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน จำนวน  35 ชุด
รับมอบชุดโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน จำนวน 35 ชุด

ในวันศุกร์ ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 น. นำโดยท่าน ผอ. จุฑามาศ  อินนามเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนหินกองวิทยา พร้อมคณะครูบุคลากรทางการ... โรงเรียนหินกองวิทยาอ่านต่อ

การปฏิบัติงานและจัดการเรียนการสอน   ON-LINE - ON-HAND ในสถานการณ์การแพร่เชื้อโรคโคโรนา 2019 (Covid-19) และแจกอาหารเสริม (นมโรงเรียน)
การปฏิบัติงานและจัดการเรียนการสอน ON-LINE - ON-HAND ในสถานการณ์การแพร่เชื้อโรคโคโรนา 2019 (Covid-19) และแจกอาหารเสริม (นมโรงเรียน)

การปฏิบัติงาน การจัดการเรียนการสอน On-line,On-hand (สัปดาห์ที่ 3 วันจันทร์ ที่ 19 กรกฎาคม 2564)... โรงเรียนหินกองวิทยาอ่านต่อ

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

25 มิถุนายน 2564 โรงเรียนบ้านหนองคลอง จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อสร้างความตระหนักให้ความรู้เรื่องพิษภัยของยาเสพติด ก... โรงเรียนบ้านหนองคลองอ่านต่อ

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

25 มิถุนายน 2564 โรงเรียนบ้านหนองคลอง จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อสร้างความตระหนักให้ความรู้เรื่องพิษภัยของยาเสพติด ก... โรงเรียนบ้านหนองคลองอ่านต่อ

กิจกรรมวันสุนทรภู่
กิจกรรมวันสุนทรภู่

๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านหนองคล อง จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เพื่อรำลึกถึงกวีเอกของโลก "สุนทรภู่" และได้มีการจัดกิจกรรมหลากหล... โรงเรียนบ้านหนองคลองอ่านต่อ

ร่วมสมทบทุน ก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียนอนุบาล
ร่วมสมทบทุน ก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียนอนุบาล

     โรงเรียนหินกองวิทยา ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง  จังหวัดขอนแก่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 นำโดยนาง... โรงเรียนหินกองวิทยาอ่านต่อ

กิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)
กิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)

ในวันจันทร์ ที่ 28  มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 - 10.00 น. โรงเรียนหินกองวิทยาได้จัดกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ขึ้น นำโดย น... โรงเรียนหินกองวิทยาอ่านต่อ

ร่วมพิธีประชุมเพลิงสรีระสังขาร หลวงพ่อเลา มหาวิริโย (เรือมา)
ร่วมพิธีประชุมเพลิงสรีระสังขาร หลวงพ่อเลา มหาวิริโย (เรือมา)

ร่วมพิธีประชุมเพลิงสรีระสังขาร หลวงพ่อเลา มหาวิริโย (เรือมา) ในวันเสาร์ ที่ 19 มิถุนายน 2564 นำโดย นางสาวจุฑามาศ อินนามเพ็ง ผู้อำนว... โรงเรียนหินกองวิทยาอ่านต่อ

โรงเรียนบ้านหนองคลอง จัดพิธีไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนบ้านหนองคลอง จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่ ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านหนองคลอง จัดพิธีไหว้ครู  โดยนางชุติมา  กะริอุณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนให้เกียรติเป็น... โรงเรียนบ้านหนองคลองอ่านต่อ

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านร่วมกับรถโมบายส่งเสริมการอ่านโดยห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านฝาง
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านร่วมกับรถโมบายส่งเสริมการอ่านโดยห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านฝาง

๘ มิถุนายน  ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านหนองคลอง  ได้รับความอนุเคราะห์จากห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านฝาง สังกัด กศน.อำเภอบ้านฝาง ได้จัดก... โรงเรียนบ้านหนองคลองอ่านต่อ

โรงเรียนหินกองวิทยา จัดกิจกรรมวันไหว้ครู, กิจกรรมปลูกต้นไม้ และกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน  ประจำปีการศึกษา  2564
โรงเรียนหินกองวิทยา จัดกิจกรรมวันไหว้ครู, กิจกรรมปลูกต้นไม้ และกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

ในวันพฤหัสบดี ที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น. โรงเรียนหินกองวิทยา นำโดยท่าน ผอ.จุฑามาศ  อินนามเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนหินก... โรงเรียนหินกองวิทยาอ่านต่อ

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564... โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคารอ่านต่อ

ทีมงานประชาสัมพันธ์ของกลุ่มเครือข่าย

ทีมงานประชาสัมพันธ์ งานโรงเรียนหรือกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งข่าว แจ้งข่าว

ข้อมูลผู้บริหาร / ในกลุ่มเครือข่าย Add ผู้บริหาร โปรดเข้าระบบจัดการ

ผู้บริหาร

ทีมงานผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ตลอดจน ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มเครือข่าย

นางสาวจุฑามาศ อินนามเพ็ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนหินกองวิทยา  080-0511662
นางธราภรณ์ จิตรสม
088-9685315 ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายประจักร์ ราทะวงค์
นายประจักร์ ราทะวงค์  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดงราษฎร์สามัคคี โทร 084-3891389
นางเกษณี บำรุงบ้านทุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร
นายวชิรวิทย์ สุราสา
หมายเลขโทรศัพท์ 087-9527144 E-mail  nui.bagko@gmail.com
นายอุทัย คงอุ่น
นายอุทัย  คงอุ่น  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนฆ้องวิทยาคาร รักษาการ ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนหินฮาวคุรุประชาสรรค์
นางสาวจารุณี ผาสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองชาดพิทยาคม
นายวชิรวิทย์ สุราสา
หมายเลขโทรศัพท์ 087-9527144 อีเมล์  nui.bagko@gmail.com
นายปราโมทย์ ศรีชมชื่น
ผู้อำนวยการ โรงเรียนหนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์
นายวรพจน์ หล่องบุศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม
นางสาวณัฐชล เชื้อสาวะถี
นางสาวณัฐชล  เชื้อสาวะถี  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินตั้งหนองอีเลิง
นายสุชาติ ชื่นนิรันดร์
นายสุชาติ ชื่นนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค้อ เบอร์โทร 084-7901501
นางชุติมา กะริอุณะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคลอง  Email : chutima8195@gmail.com โทร 063-3989395
นายสงวน โสตา
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นายเพชรสมทรง บำรุงบ้านทุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง
นางชุติมา กะริอุณะ
นางชุติมา  กะริอุณะ  ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคลอง  โทร 063-3989395

ผลงานวิชาการ

ผลงานนวัตกรรม สื่อการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ ผลงานวิทยฐานะ ผลงานครู นักเรียน ผู้อำนวยการ

ความหวัง ของเด็กนักเรียนจากจำนวน 9,919 คนที่สมัครขอรับทุนการศึกษาประจำปี 2558

ในปีการศึกษา 2558 นี้ มีเด็กนักเรียนที่สมัครขอรับทุนการศึกษาจากมูลนิธิ EDF และผ่านการคัดเลือกและตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อรอรับทุนการศึกษาในโครงการต่างๆจำนวนทั้งสิ้น 9,919 คน ดังนั้น ในเดือนเมษายนนี้ มุลนิธิ EDF จึงขอนำเสนอ "ความหวัง" บางส่วนของเด็กนักเรียนเหล่านี้ ที่กำลังรอคอย "โอกาสทางการศึกษา" เพื่อเรียนต่อในระดับชั้นต่างๆในวันเปิดเทอมที่กำลังจะมาถึงในเดื...

ดาวน์โหลด

คู่มือ สื่อการเรียนรู้ แผนปฏิบัติการ รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ การปฏิบัติงาน

Table Filter

No. เมื่อ ว/ด/ป รายการ Status
19 มีนาคม 2561 เวลา16:08:36
28 มิถุนายน 2558 เวลา15:28:02
28 มิถุนายน 2558 เวลา15:26:39
 

Happy TIMES

Address
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1 ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น