กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9    ฝางใต้  ปฎิทินกิจกรรม     facebook  Gmail     หน้าแรก
 
คลังความรู้
   อาหารและสารอาหาร
   กระรอกรอบรู้
   เด็กกับมือถือ อันตรายหรือไม่?
    ประจุไฟฟ้าอิสระ
   คุณภาพของน้ำดื่ม
 
เอกสาร คู่มือ ประกอบการอบรม
    เอกสารอบรมเรื่องaaa
    เอกสารอบรมเรื่องbbbb
    เอกสารอบรมเรื่องccc
    document 001
    document 002
Breaking News
  Latest News
 
News Online

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
 
ภาพการประชุม อบรมผู้บริหารโรงเรียน/ครูในสังกัด
    นักเรียนรับวัคซีน Pfizer

8 เมษายน 2565 คณะครู บุคลากร ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองคลอง นำนักเรียนฉีดวัคซีนป้องกั...
    นักเรียนรับวัคซีน Pfizer

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ คณะครูบุคลากรโรงเรียนบ้านหนองคลอง นำนักเรียนฉีดวัคซีน เข็ม ๒ ที่โรงเรียนโช...
    โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งโรงเรียน ตามข

๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งโรงเรียน (PA) บนฐานนวัตกรรม OPEN Class กลุ่มสาระการเ...
    รับรางวัลการประเมินบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

วัน ศุกร์ ที่ 1 เมษายน 2565 โรงเรียนบ้านหินตั้งหนองอีเลิง ได้ผ่านการประเมินบ้านนักวิทยาศาสตร์...
    อบรมการใช้หลักสูตรสถานศึกษา

๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านหนองคลอง จัดอบรมทบทวนความรู้เรื่อง การใช้หลักสูตรสถานศึกษา การ...
    โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งโรงเรียนตาม วPA

๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนบ้านหนองคลอง ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอแผนการจ...
    ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ป.6 ประจำปีการศึกษา 2564

  วัน ศุกร์ ที่ 18 มีนาคม 2565     โรงเรียนบ้านหินตั้งหนองอีเลิงนำโดย นายวรพจน์ หล่องบุศรี ผู...
    โรงเรียนบ้านหินตั้งหนองอีเลิงนำนักเรียนชั้นที

วัน พฤหัสบดี ที่ 10 มีนาคม 2565   โรงเรียนบ้านหินตั้งหนองอีเลิง นำโดย นายวรพจน์ หล่องบุศรี ผู้อ...
    รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

๔  มีนาคม  ๒๕๖๕  ดร.กมลวรรณ  ทิพยเนตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ...
    โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งโรงเรียน ตามข

3 มีนาคม 2565 ดร.สมหวัง บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศและติดตามประเมินผล  สพป.ขอนแก่น เขต 1 แล...
    พิธีรับโล่ประกาศเกียรติคุณ "ครูดีไม่มีอบายมุข"

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นางชุติมา  กะริอุณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคลอง รับมอบโล่ประกาศเกี...
    การทดสอบวัดผลการอ่าน (Reading test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที

โรงเรียนบ้านหินตั้งหนองอีเลิง นำโดย นายวรพจน์ หล่องบุศศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยหว้าวิ...
    ตรวจ ATK 14 กุมภาพันธ์ 2565

คณะครู นักเรียน ชั้นป.6 เข้ารับการตรวจ ATK ครั้งที่ 2 หลังจากเข้าสอบวัดผลทางการศึกษาแห่งชาติ (O-N...
    ตรวจ ATK ในการเปิดเรียน On-site

๑๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕  ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  โรงเรีย...
    นักเรียนรับวัคซีน Pfizer

๑๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕  โรงเรียนบ้านหนองคลอง นำโดย นางชุติมา  กะริอุณะ ผู้อำนวยการโรงเรีย...
    มอบทุนการศึกษา

๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕ นางชุติมา กะริอุณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคลอง  มอบทุนการศึกษาให...
    มอบเกียรติบัตรโพธิสัตย์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเหล

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรโรงเรียนบ้านหนองคลอง รับมอบเกียรติบัตร กิจกรรมโ...
    สอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2564

วัน เสาร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนบ้านหินตั้งหนองอีเลิง นำโดย ผอ.วรพจน์  หล่องบุศรี ผู้อ...
    การรับวัคซีน Pfizer สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี

โรงเรียนบ้านหนองคลอง นำโดยนางชุติมา  กะริอุณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคลอง พร้อมคณะ...
    ตรวจ ATK ก่อนเปิดภาคเรียน On-site

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  นางชุติมา  กะริอุณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคลอง  พร้อมด้วยคณะคร...
    การเตรียมควาามพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก

นางชุติมา  กะริอุณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคลอง พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร ได้เข้าร่วม...
    ร่วมกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่่ ๖๖ พ.ศ. ๒๕๖๕

นางชุติมา  กะริอุณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคลอง เข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานวันครู ครั...
    ตรวจ ATK ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 นักเรียนชั้น ป.6

วัน อังคาร ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงเรียนบ้านหินตั้งหนองอีเลิง   ได้ดำเนินการตรวจ ATK ก่อนเปิด...
    วันครู ปี 2565

...
    พิธี มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ

วันจันทร์ ที่ ๒๗ ธันวาคม  ๒๕๖๔ นางชุติมา  กะริอุณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคลอง เข้าร...
    การประชุมปฏิบัติการระดับชาติ "การจัดการศึกษาเพ

วันที่ ๒๖ ธันวาคม  ๒๕๖๔ นางชุติมา  กะริอุณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคลอง  เข้าร่วมป...
    นำนักเรียนป.6 เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ โดสที่ 2

นำนักเรียนชั้น ป. 6 ที่อายุครบ 12 ปีบริบูรณ์เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ โดสที่ 2 ณ โรงพยาบาลบ้า...
    อบรมการใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit

วันที่  ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔  โรงเรียนบ้านหนองคลอง  และโรงเรียนบ้านกระเดื่องร่วมอบรมกา...
    โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งโรงเรียนตาม วPA

วันที่่ ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๖๔  โรงเรียนบ้านหนองคลอง และโรงเรียนหนองชาดพิทยาคม ร่วมประชุมโค...
    เชิญชวนทุกกลุ่มวัยฉีดวัคซีนโควิด

วันที่  ๒๐  ธันวาคม  ๒๕๖๔  โรงเรียนบ้านหนองคลอง ร่วมกับภาคีเครือข่าย สื่อสารความเสี่ย...
    มอบทุนนูบูน

วันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๖๔  นางชุติมา  กะริอุณะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคลอง  ม...
    ประเมินครูผู้ช่วย

วันที่   ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๖๔  โรงเรียนบ้านหนองคลอง ประเมินครูผู้ช่วยเตรียมความพร้อมแล...
    การประเมินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน

วันที่  ๙  ธันวาคม  ๒๕๖๔  นางชุติมา  กะริอุณะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคลอง ร่วม...
    การประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔  นางชุติมา  กะริอุณะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคลอง เ...
    มอบเกียรติบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่่ ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔  โรงเรียนบ้านหนองคลองมอบเกียรติบัตรผ่านการอบรมโครงการตลา...
    พิธีลงนามข้อตกลงในการพัฒนางาน

วันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔  โรงเรียนบ้านหนองคลอง จัดพิธีลงนามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ...
    กฐินสัมฤทธิ์เด็กดี VSTAR

วันที่ ๖-๗  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔  โรงเรียนบ้านหนองคลอง ร่วมทอดกฐินเด็กดี VSTAR...
    มอบทุนนูบูนประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔

วันที่่ ๕  พฤศจิกายน ๒๕๖๔  นางชุติมา  กะริอุณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคลอง มอบทุนน...
    ประชุมคณะครูบุคลากรวางแผนการจัดการเรียนการสอน

วันที่ ๑ พฤศจิกายน  ๒๕๖๔  ประชุมคณะครูบุคลากรโรงเรียนบ้านหนองคลอง  วางแผนการจัดการเรี...
    กิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์

...
    Merry Christmas 2021

Merry Christmas 2021...
    รับการประเมินขอเปิดเรียน ในรูปแบบ On site

รับการประเมินขอเปิดเรียน ในรูปแบบ On site...
    การตรวจ ATK ให้กับครูและนักเรียน

การตรวจ ATK ให้กับครูและนักเรียน การเปิดเรียน 2/2564 ในรูปแบบ On site...
    อบรมการใช้ชุดตรวจ ATK

การอบรมการใช้ชุดตรวจ ATK...
    อบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามแนว Active Lear

วันที่ ๗ - ๙  กันยายน ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านหนองคลอง นำโดยนางชุติมา  กะริอุณะ ผู้อำนวยการโรงเร...
    จ่ายเงิน ๒,๐๐๐ บาท

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านหนองคลอง จ่ายเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายผู้ปกครองนักเรียน ๒...
    รับมอบชุดโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน จำนวน 35 ชุด

ในวันศุกร์ ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 น. นำโดยท่าน ผอ. จุฑามาศ  อินนามเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนหิ...
    การปฏิบัติงานและจัดการเรียนการสอน ON-LINE - ON-HAND ในสถา

การปฏิบัติงาน การจัดการเรียนการสอน On-line,On-hand (สัปดาห์ที่ 3 วันจันทร์ ที่ 19 กรกฎาคม 2564)...
    กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

25 มิถุนายน 2564 โรงเรียนบ้านหนองคลอง จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อสร้างความตระหนักใ...
    กิจกรรมวันสุนทรภู่

๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านหนองคล อง จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เพื่อรำลึกถึงกวีเอกของโลก "สุ...
    ร่วมสมทบทุน ก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียนอนุบาล

     โรงเรียนหินกองวิทยา ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง  จังหวัดขอนแก่น สังกัดสำนักงานเขตพ...
    กิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)

ในวันจันทร์ ที่ 28  มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 - 10.00 น. โรงเรียนหินกองวิทยาได้จัดกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้...
    ร่วมพิธีประชุมเพลิงสรีระสังขาร หลวงพ่อเลา มหาว

ร่วมพิธีประชุมเพลิงสรีระสังขาร หลวงพ่อเลา มหาวิริโย (เรือมา) ในวันเสาร์ ที่ 19 มิถุนายน 2564 นำโ...
    โรงเรียนบ้านหนองคลอง จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการ

วันที่ ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านหนองคลอง จัดพิธีไหว้ครู  โดยนางชุติมา  กะริอุณะ ...
    กิจกรรมส่งเสริมการอ่านร่วมกับรถโมบายส่งเสริมก

๘ มิถุนายน  ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านหนองคลอง  ได้รับความอนุเคราะห์จากห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้า...
    โรงเรียนหินกองวิทยา จัดกิจกรรมวันไหว้ครู, กิจกร

ในวันพฤหัสบดี ที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น. โรงเรียนหินกองวิทยา นำโดยท่าน ผอ.จุฑามาศ  ...
    โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการ

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564...
    ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับ

วันจันทร์ ที่ ๒๔ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔  โรงเรียนบ้านหนองคลอง นำโดย        นางชุติมา  กะริอ...
อ่านข่าวทั้งหมด...
 
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
ประเภท
 
 
โรงเรียนในสังกัด
 โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง
 โรงเรียนหนองชาดพิทยาคม
 โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม
 โรงเรียนคำหัวช้าง โนนตุ่น ป่ามะนาว
 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร
 โรงเรียนบ้านหนองคลอง
 โรงเรียนแดงราษฎร์สามัคคี
 โรงเรียนโนนฆ้องวิทยาคาร
 โรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา
 โรงเรียนหนองแวงคุรุราษฎร์รังสรร
 โรงเรียนหินกองวิทยา
 โรงเรียนหินตั้งหนองอีเลิง
 โรงเรียนบ้านเขื่อนกระพี้ศึกษา
 โรงเรียนบ้านค้อ
 โรงเรียนบ้านกระเดื่อง
 โรงเรียนหินฮาวคุรุประชาสรรค์
 โรงเรียนพงษ์ภิญโญ 2
 โรงเรียนบ้านวังโพน
 โรงเรียนบ้านหนองคลอง
 
Check Post
 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      1 คน

สถิติเดือนนี้:   27 คน

สถิติปีนี้:        837 คน

สถิติทั้งหมด: 14294 คน