กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9    ฝางใต้  ปฎิทินกิจกรรม     facebook  Gmail     หน้าแรก
 
คลังความรู้
   อาหารและสารอาหาร
   กระรอกรอบรู้
   เด็กกับมือถือ อันตรายหรือไม่?
    ประจุไฟฟ้าอิสระ
   คุณภาพของน้ำดื่ม
 
เอกสาร คู่มือ ประกอบการอบรม
    เอกสารอบรมเรื่องaaa
    เอกสารอบรมเรื่องbbbb
    เอกสารอบรมเรื่องccc
    document 001
    document 002
Breaking News
  Latest News
 
News Online

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
 
ภาพการประชุม อบรมผู้บริหารโรงเรียน/ครูในสังกัด
    รับมอบชุดโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน จำนวน 35 ชุด

ในวันศุกร์ ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 น. นำโดยท่าน ผอ. จุฑามาศ  อินนามเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนหิ...
    การปฏิบัติงานและจัดการเรียนการสอน ON-LINE - ON-HAND ในสถา

การปฏิบัติงาน การจัดการเรียนการสอน On-line,On-hand (สัปดาห์ที่ 3 วันจันทร์ ที่ 19 กรกฎาคม 2564)...
    กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

25 มิถุนายน 2564 โรงเรียนบ้านหนองคลอง จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อสร้างความตระหนักใ...
    กิจกรรมวันสุนทรภู่

๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านหนองคล อง จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เพื่อรำลึกถึงกวีเอกของโลก "สุ...
    ร่วมสมทบทุน ก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียนอนุบาล

     โรงเรียนหินกองวิทยา ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง  จังหวัดขอนแก่น สังกัดสำนักงานเขตพ...
    กิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)

ในวันจันทร์ ที่ 28  มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 - 10.00 น. โรงเรียนหินกองวิทยาได้จัดกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้...
    ร่วมพิธีประชุมเพลิงสรีระสังขาร หลวงพ่อเลา มหาว

ร่วมพิธีประชุมเพลิงสรีระสังขาร หลวงพ่อเลา มหาวิริโย (เรือมา) ในวันเสาร์ ที่ 19 มิถุนายน 2564 นำโ...
    โรงเรียนบ้านหนองคลอง จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการ

วันที่ ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านหนองคลอง จัดพิธีไหว้ครู  โดยนางชุติมา  กะริอุณะ ...
    กิจกรรมส่งเสริมการอ่านร่วมกับรถโมบายส่งเสริมก

๘ มิถุนายน  ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านหนองคลอง  ได้รับความอนุเคราะห์จากห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้า...
    โรงเรียนหินกองวิทยา จัดกิจกรรมวันไหว้ครู, กิจกร

ในวันพฤหัสบดี ที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น. โรงเรียนหินกองวิทยา นำโดยท่าน ผอ.จุฑามาศ  ...
    โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการ

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564...
    ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับ

วันจันทร์ ที่ ๒๔ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔  โรงเรียนบ้านหนองคลอง นำโดย        นางชุติมา  กะริอ...
    ขอความร่วมมือป้องกัน COVID-19

14 พฤษภาคม 2564  นางชุติมา  กะริอุณะ ผู้อำนวยการ และคณะครู บุคลากร โรงเรียนบ้านหนองคลอง ได้ปร...
    โรงเรียนบ้านหนองคลอง จัดปัจฉิมนิเทศ

วันที่ ๒  เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านหนองคลอง นำโดย นางชุติมา  กะริอุณะ ผู้อำนวยก...
    โรงเรียนหินกองวิทยา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจ

โรงเรียนหินกองวิทยา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563...
    ปัจฉิมนิเทศ 2563

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563...
    โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร มอบทุน กสศ. ครั้งที่ 2 ภา

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร มอบทุน กสศ. ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2...
    อบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบการดำเนินงานปัจจัยพื้น

วันที่ 1 เมษายน 2564 นางเนตรทราย ชาบุญมี  พร้อมด้วย นางปรมา  คงอุ่น ได้รับมอบหมายให้เข้าประช...
    โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนา

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ปีการศึกษา 2563...
    กิจกรรมมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน มอบทุ

โรงเรียนบ้านคำหัวช้างนนตุ่นป่ามะนาว ได้มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน จำนวน 62 ทุน มอบท...
    เดินทางไกลค่ายกลางวัน ลูกเสือเนตรนารีสำรอง (Day Camp

เดินทางไกลค่ายกลางวัน  ลูกเสือเนตรนารีสำรอง (Day Camp) โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร...
    การทดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน (NT) ระด

โรงเรียนบ้านหนองคลอง ได้ดำเนินการทดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน (NT) ระดับชั้นประถ...
    การทดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน (NT) ระด

          วันที่ 24  มีนาคม 2564  โรงเรียนหินกองวิทยาได้ดำเนินการทดสอบการประเมินคุณภาพผู...
    กิจกรรมเดินรณรงค์ให้ประชาชน ตำบลป่ามะนาว ออกมา

โรงเรียนบ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว เข้าร่วมกิจกรรมกับเทศบาลตำบลป่ามะนาว เดินรณรงค์ให...
    กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม

โรงเรียนบ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว จัดกิจกรรมอบรมโครงการ คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โดย...
    กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง แล

  นางสาวจุฑามาศ  อินนามเพ็ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนหินกองวิทยา  พร้อมคณะครูโรงเรียนหิน...
    อบรมพัฒนาศักยภาพข้าราชการครู ในการจัดทำแผนการ

ในวันที่ 19 มีนาคม 2564 โรงเรียนหินกองวิทยา  นำโดยท่าน ผู้อำนวยการโรงเรียนหินกองวิทยา นางสาว...
    โรงเรียนบ้านหนองคลอง ดำเนินการทดสอบเพื่อประเม

โรงเรียนบ้านหนองคลอง ดำเนินการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (READING TEST : RT)...
    โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร ดำเนินการทดสอบเพื่อปร

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร ดำเนินการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (READING TEST : RT)...
    ทดสอบการอ่าน การเขียนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึก

โรงเรียนบ้านหนองคลองดำเนินการทดสอบการอ่าน การเขียนภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3...
    โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคารสถานที่สอบ O-net ปีการศึกษ

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคารเป็นสถานที่สอบ O-net ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 13-14 มีนาคม 2564...
    อบรมโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดในโรงเรี

โรงเรียนบ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว นำโดยผู้อำนวยการธราภรณ์ จิตรสม คณะครูและบุคลากรทาง...
    มอบทุนการศึกษา

11 มีนาคม 2564 นางชุติมา กะริอุณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคลอง มอบทุนการศึกษาจากมูลนิธินูบ...
    แนะแนวการศึกษาต่อ

นายเพชรสมทรง  บำรุงบ้านทุ่ม  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง มอบหมายให้ นายวิทยา ...
    Open class Chumchonbanfang school

นายเพชรสมทรง บำรุงบ้านทุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย นายวิทยา แสนแป้ รองผู้อำนวยการโ...
    การจัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนหนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์ ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยม...
    การจัดการเรียนการสอนชดเชย ประจำภาคเรียนที่ 2/2564

กิจกรรม การจัดการเรียนการสอนชดเชย ประจำภาคเรียนที่ 2/2564  วันเสาร์ที่ 6  มีนาคม2564  โรงเรียน...
    กิจกรรมทบทวนกฏและคำปฏิญานตน บ้านวังโพน

กิจกรรมทบทวนกฏและคำปฏิญานตน บ้านวังโพน...
    การนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเ

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔  นางสาวจารุณี  ผาสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองชาดพิทยาคม พร้อมด้วยคณ...
    รับการนิเทศการการ-การเขียนป.1-3 N-t, O-net

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านกระเดื่องได้รับการนิเทศกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอน ...
    กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง

5 มี.ค. 64  รร.บ้านแดงราษฎร์สามัคคี และบ้านค้อ ร่วมจัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี สำรอ...
    เช้านี้ที่วังโพน

ด้วยความร่วมมือของชุมชน ผู้ใหญ่สุริยา หล่อยดา ผู้ใหญ่บ้านบ้านวังโพน ม.6 พร้อมประธาน อ.ส.ม.ชุ...
    กิจกรรมทำความสะอาดโรงเรียน Big Cleaning Day โรงเรียนแก่นเ

กิจกรรม Big Cleaning Day วันทำความสะอาดโรงเรียน  เพื่อส่งเสริมแะปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสำนึกที่ด...
    ข่าวสารโรงเรียนกิจกรรรมกีฬาสีภายใน

กิจกรรมกีฬาสีภายใน ของโรงเรียนบ้านหินตั้งหนองอีเลิง ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น จัดขึ้นเ...
    ศน.ศิรดา พิริยะขัยวรกุล มาตรวจนิเทศก์โรงเรียนโน

4 มีนาคม พ.ศ. 2564 ศน.ศิริดา พิริยะวรกุล ได้มาตรวจเยี่ยม นิเทศก์การจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอ...
    อบรมขยายผล Google Meet และ Google Classroom

อบรมขยายผล Google Meet และ Google Classroom  ...
    กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง

โรงเรียนบ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว นำโดย ผู้อำนวยการ ธราภรณ์ จิตรสม จัดกิจกรรมเข้าค่าย...
    การขยายผลการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน Google Classroom

นายเพชรสมทรง บำรุงบ้านทุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง มอบหมายให้ นายวิทยา แสนแป้  ร...
    เดินทางไกลลูกเสือสำรอง

3 มกราคม 2563  โรงเรียนโนนฆ้องวิทยาคาร พร้อมด้วย โรงเรียนหินฮาวคุรุประชาสรรค์ ได้จัดกิจกรรม...
    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เข้าค่ายลูกเสือ

25-26  ธันวาคม 2562  โรงเรียนโนนฆ้องวิทยาคาร โรงเรียนหินฮาวคุรุประชาสรรค์ และโรงเรียนในกลุ่ม...
    กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

3 มกราคม  2562  ร.ร.โนนฆ้องวิทยาคาร จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยการจับฉลากแลกเป...
    โนนฆ้องวิทยาคาร เลี้ยงรับ-ส่งครู

29 ธันวาคม2562 โรงเรียนโนนฆ้องวิทยาคารจัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญให้กับคุณครูจุฑามาศ นาสิงห์ขัน...
    อบรมโครงการวัยใสใส่ใจรักษ์

โรงเรียนบ้านหนองคลอง จัดอบรมโครงการวัยใสใส่ใจรักษ์ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ...
    โครงการ"ค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน"

โรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษาจัดกิจกรรม  โครงการ"ค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน"ประจำปีการศึ...
    พิธีไหว้ครูโรงเรียนบ้านหนองคลอง

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 พิธีไหว้ครู โรงเรียนบ้านหนองคลอง และ แนะนำสมาชิกสภานักเรียน ...
    คณะครูและนักเรียนโรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา ร่

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา ร่วมทำบุญ"วันวิสาขบูชา" ถวายภัตาหารเพลและสัง...
    งานบุญคูณลาน ข้าวโพดหวาน สานไมตรี ข้าวจี่แซบ แล

 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองคลอง ร่วมเป็นคณะทำงาน และนำนักเรียนร่วมงานผู...
    คณะครูและนักเรียนร่วมถวายน้ำดื่มแด่คณะธรรมยาต

...
อ่านข่าวทั้งหมด...
 
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
ประเภท
 
 
โรงเรียนในสังกัด
 โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง
 โรงเรียนหนองชาดพิทยาคม
 โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม
 โรงเรียนคำหัวช้าง โนนตุ่น ป่ามะนาว
 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร
 โรงเรียนบ้านหนองคลอง
 โรงเรียนแดงราษฎร์สามัคคี
 โรงเรียนโนนฆ้องวิทยาคาร
 โรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา
 โรงเรียนหนองแวงคุรุราษฎร์รังสรร
 โรงเรียนหินกองวิทยา
 โรงเรียนหินตั้งหนองอีเลิง
 โรงเรียนบ้านเขื่อนกระพี้ศึกษา
 โรงเรียนบ้านค้อ
 โรงเรียนบ้านกระเดื่อง
 โรงเรียนหินฮาวคุรุประชาสรรค์
 โรงเรียนพงษ์ภิญโญ 2
 โรงเรียนบ้านวังโพน
 โรงเรียนบ้านหนองคลอง
 
Check Post
 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      34 คน

สถิติเดือนนี้:   1161 คน

สถิติปีนี้:        10381 คน

สถิติทั้งหมด: 11911 คน