ข่าวความเคลื่อนไหวทั้งหมดของกลุ่ม

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9    ฝางใต้

องค์กรคุณธรรมต้นแบบ
องค์กรคุณธรรมต้นแบบ

... โรงเรียนบ้านหนองคลองอ่านต่อ

มอบรองเท้านักเรียน มูลนิธินูบูน
มอบรองเท้านักเรียน มูลนิธินูบูน

... โรงเรียนบ้านหนองคลองอ่านต่อ

กีฬาระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
กีฬาระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

... โรงเรียนบ้านหนองคลองอ่านต่อ

กีฬาระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
กีฬาระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

... โรงเรียนบ้านหนองคลองอ่านต่อ

บายศรีสู่ขวัญรับครูใหม่  ส่งครูย้าย
บายศรีสู่ขวัญรับครูใหม่ ส่งครูย้าย

... โรงเรียนบ้านหนองคลองอ่านต่อ

MOU โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
MOU โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

... โรงเรียนบ้านหนองคลองอ่านต่อ

ร่วมงาน บุญคูณลาน ข้าวโพดหวาน สานไมตรี ข้าวจี่แซบ และงานกาชาด ปี ๒๕๖๖ อำเภอบ้านฝาง
ร่วมงาน บุญคูณลาน ข้าวโพดหวาน สานไมตรี ข้าวจี่แซบ และงานกาชาด ปี ๒๕๖๖ อำเภอบ้านฝาง

... โรงเรียนบ้านหนองคลองอ่านต่อ

มอบทุนการศึกษา จากมูลนิธินูบูน(Nuboon Foundation)
มอบทุนการศึกษา จากมูลนิธินูบูน(Nuboon Foundation)

... โรงเรียนบ้านหนองคลองอ่านต่อ

ศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
ศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

... โรงเรียนบ้านหนองคลองอ่านต่อ

โรงเรียนบ้านหนองคลองร่วมวิ่งมินิมาราธอนนานาชาติ
โรงเรียนบ้านหนองคลองร่วมวิ่งมินิมาราธอนนานาชาติ

... โรงเรียนบ้านหนองคลองอ่านต่อ

นิเทศติดตามจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
นิเทศติดตามจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑

... โรงเรียนบ้านหนองคลองอ่านต่อ

มอบทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕
มอบทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕

... โรงเรียนบ้านหนองคลองอ่านต่อ

ทีมงานประชาสัมพันธ์ของกลุ่มเครือข่าย

ทีมงานประชาสัมพันธ์ งานโรงเรียนหรือกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งข่าว แจ้งข่าว

ข้อมูลผู้บริหาร / ในกลุ่มเครือข่าย Add ผู้บริหาร โปรดเข้าระบบจัดการ

ผู้บริหาร

ทีมงานผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ตลอดจน ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มเครือข่าย

นางสาวจารุณี ผาสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองชาดพิทยาคม
นายสุชาติ ชื่นนิรันดร์
นายสุชาติ ชื่นนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค้อ เบอร์โทร 084-7901501
นางชุติมา กะริอุณะ
นางชุติมา  กะริอุณะ  ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคลอง  โทร 063-3989395
นายวรพจน์ หล่องบุศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม
นายประจักร์ ราทะวงค์
นายประจักร์ ราทะวงค์  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดงราษฎร์สามัคคี โทร 084-3891389
นายอุทัย คงอุ่น
นายอุทัย  คงอุ่น  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนฆ้องวิทยาคาร รักษาการ ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนหินฮาวคุรุประชาสรรค์
นายวชิรวิทย์ สุราสา
หมายเลขโทรศัพท์ 087-9527144 อีเมล์  nui.bagko@gmail.com
นายเพชรสมทรง บำรุงบ้านทุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง
นายวรพจน์ หล่องบุศรี
นายวรพจน์  หล่องบุศรี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินตั้งหนองอีเลิง
นายปราโมทย์ ศรีชมชื่น
ผู้อำนวยการ โรงเรียนหนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์
นางธราภรณ์ จิตรสม
088-9685315 ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางเกษณี บำรุงบ้านทุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร
นางสาวจุฑามาศ อินนามเพ็ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนหินกองวิทยา  080-0511662
นายสงวน โสตา
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นายวชิรวิทย์ สุราสา
หมายเลขโทรศัพท์ 087-9527144 E-mail  nui.bagko@gmail.com
นางชุติมา กะริอุณะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคลอง  Email : chutima8195@gmail.com โทร 063-3989395

ผลงานวิชาการ

ผลงานนวัตกรรม สื่อการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ ผลงานวิทยฐานะ ผลงานครู นักเรียน ผู้อำนวยการ

ความหวัง ของเด็กนักเรียนจากจำนวน 9,919 คนที่สมัครขอรับทุนการศึกษาประจำปี 2558

ในปีการศึกษา 2558 นี้ มีเด็กนักเรียนที่สมัครขอรับทุนการศึกษาจากมูลนิธิ EDF และผ่านการคัดเลือกและตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อรอรับทุนการศึกษาในโครงการต่างๆจำนวนทั้งสิ้น 9,919 คน ดังนั้น ในเดือนเมษายนนี้ มุลนิธิ EDF จึงขอนำเสนอ "ความหวัง" บางส่วนของเด็กนักเรียนเหล่านี้ ที่กำลังรอคอย "โอกาสทางการศึกษา" เพื่อเรียนต่อในระดับชั้นต่างๆในวันเปิดเทอมที่กำลังจะมาถึงในเดื...

ดาวน์โหลด

คู่มือ สื่อการเรียนรู้ แผนปฏิบัติการ รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ การปฏิบัติงาน

Table Filter

No. เมื่อ ว/ด/ป รายการ Status
19 มีนาคม 2561 เวลา16:08:36
28 มิถุนายน 2558 เวลา15:28:02
28 มิถุนายน 2558 เวลา15:26:39
 

Happy TIMES

Address
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1 ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น