Data entry soon...

ข่าวความเคลื่อนไหวทั้งหมดของกลุ่ม

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9    ฝางใต้

พิธี มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ
พิธี มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ

วันจันทร์ ที่ ๒๗ ธันวาคม  ๒๕๖๔ นางชุติมา  กะริอุณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคลอง เข้าร่วมพิธีรับมอบโล่ ประกาศเกียรติคุณ "... โรงเรียนบ้านหนองคลองอ่านต่อ

การประชุมปฏิบัติการระดับชาติ
การประชุมปฏิบัติการระดับชาติ "การจัดการศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหา เหล้า บุหรี่ ผ่านระบบการศึกษา ครั้งที่ ๕ ในรูปแบบออนไลน์"

วันที่ ๒๖ ธันวาคม  ๒๕๖๔ นางชุติมา  กะริอุณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคลอง  เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการระดับชาติ "การจัดการ... โรงเรียนบ้านหนองคลองอ่านต่อ

การประชุมปฏิบัติการระดับชาติ
การประชุมปฏิบัติการระดับชาติ "การจัดการศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหา เหล้า บุหรี่ ผ่านระบบการศึกษา ครั้งที่ ๕ ในรูปแบบออนไลน์"

วันที่ ๒๖ ธันวาคม  ๒๕๖๔ นางชุติมา  กะริอุณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคลอง  เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการระดับชาติ "การจัดการ... โรงเรียนบ้านหนองคลองอ่านต่อ

นำนักเรียนป.6 เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ โดสที่ 2
นำนักเรียนป.6 เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ โดสที่ 2

นำนักเรียนชั้น ป. 6 ที่อายุครบ 12 ปีบริบูรณ์เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ โดสที่ 2 ณ โรงพยาบาลบ้านฝาง... โรงเรียนบ้านหินตั้งหนองอีเลิงอ่านต่อ

อบรมการใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit
อบรมการใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit

วันที่  ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔  โรงเรียนบ้านหนองคลอง  และโรงเรียนบ้านกระเดื่องร่วมอบรมการใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit  (ATK) ที่ห้องประชุ... โรงเรียนบ้านหนองคลองอ่านต่อ

โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งโรงเรียนตาม วPA บนฐานนวัตกรรม
โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งโรงเรียนตาม วPA บนฐานนวัตกรรม

วันที่่ ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๖๔  โรงเรียนบ้านหนองคลอง และโรงเรียนหนองชาดพิทยาคม ร่วมประชุมโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามข้อต... โรงเรียนบ้านหนองคลองอ่านต่อ

เชิญชวนทุกกลุ่มวัยฉีดวัคซีนโควิด
เชิญชวนทุกกลุ่มวัยฉีดวัคซีนโควิด

วันที่  ๒๐  ธันวาคม  ๒๕๖๔  โรงเรียนบ้านหนองคลอง ร่วมกับภาคีเครือข่าย สื่อสารความเสี่ยง สร้างความเข้าใจเชิญชวนทุกกลุ่มวั... โรงเรียนบ้านหนองคลองอ่านต่อ

มอบทุนนูบูน
มอบทุนนูบูน

วันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๖๔  นางชุติมา  กะริอุณะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคลอง  มอบทุนนูบูน จำนวน  ๑๐  ทุน เป็นเงิน&n... โรงเรียนบ้านหนองคลองอ่านต่อ

ประเมินครูผู้ช่วย
ประเมินครูผู้ช่วย

วันที่   ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๖๔  โรงเรียนบ้านหนองคลอง ประเมินครูผู้ช่วยเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  นางสาวพิกุลศรี  ... โรงเรียนบ้านหนองคลองอ่านต่อ

การประเมินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน
การประเมินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน

วันที่  ๙  ธันวาคม  ๒๕๖๔  นางชุติมา  กะริอุณะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคลอง ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินการเตรียมความ... โรงเรียนบ้านหนองคลองอ่านต่อ

การประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา
การประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔  นางชุติมา  กะริอุณะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคลอง เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาที่... โรงเรียนบ้านหนองคลองอ่านต่อ

ทีมงานประชาสัมพันธ์ของกลุ่มเครือข่าย

ทีมงานประชาสัมพันธ์ งานโรงเรียนหรือกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งข่าว แจ้งข่าว

ข้อมูลผู้บริหาร / ในกลุ่มเครือข่าย Add ผู้บริหาร โปรดเข้าระบบจัดการ

ผู้บริหาร

ทีมงานผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ตลอดจน ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มเครือข่าย

นายประจักร์ ราทะวงค์
นายประจักร์ ราทะวงค์  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดงราษฎร์สามัคคี โทร 084-3891389
นางธราภรณ์ จิตรสม
088-9685315 ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายเพชรสมทรง บำรุงบ้านทุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง
นายปราโมทย์ ศรีชมชื่น
ผู้อำนวยการ โรงเรียนหนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์
นางชุติมา กะริอุณะ
นางชุติมา  กะริอุณะ  ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคลอง  โทร 063-3989395
นางสาวจารุณี ผาสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองชาดพิทยาคม
นายวชิรวิทย์ สุราสา
หมายเลขโทรศัพท์ 087-9527144 E-mail  nui.bagko@gmail.com
นายสุชาติ ชื่นนิรันดร์
นายสุชาติ ชื่นนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค้อ เบอร์โทร 084-7901501
นายวรพจน์ หล่องบุศรี
นายวรพจน์  หล่องบุศรี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินตั้งหนองอีเลิง
นายอุทัย คงอุ่น
นายอุทัย  คงอุ่น  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนฆ้องวิทยาคาร รักษาการ ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนหินฮาวคุรุประชาสรรค์
นายวชิรวิทย์ สุราสา
หมายเลขโทรศัพท์ 087-9527144 อีเมล์  nui.bagko@gmail.com
นายสงวน โสตา
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นายวรพจน์ หล่องบุศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม
นางชุติมา กะริอุณะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคลอง  Email : chutima8195@gmail.com โทร 063-3989395
นางสาวจุฑามาศ อินนามเพ็ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนหินกองวิทยา  080-0511662
นางเกษณี บำรุงบ้านทุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร

ผลงานวิชาการ

ผลงานนวัตกรรม สื่อการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ ผลงานวิทยฐานะ ผลงานครู นักเรียน ผู้อำนวยการ

ความหวัง ของเด็กนักเรียนจากจำนวน 9,919 คนที่สมัครขอรับทุนการศึกษาประจำปี 2558

ในปีการศึกษา 2558 นี้ มีเด็กนักเรียนที่สมัครขอรับทุนการศึกษาจากมูลนิธิ EDF และผ่านการคัดเลือกและตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อรอรับทุนการศึกษาในโครงการต่างๆจำนวนทั้งสิ้น 9,919 คน ดังนั้น ในเดือนเมษายนนี้ มุลนิธิ EDF จึงขอนำเสนอ "ความหวัง" บางส่วนของเด็กนักเรียนเหล่านี้ ที่กำลังรอคอย "โอกาสทางการศึกษา" เพื่อเรียนต่อในระดับชั้นต่างๆในวันเปิดเทอมที่กำลังจะมาถึงในเดื...

ดาวน์โหลด

คู่มือ สื่อการเรียนรู้ แผนปฏิบัติการ รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ การปฏิบัติงาน

Table Filter

No. เมื่อ ว/ด/ป รายการ Status
19 มีนาคม 2561 เวลา16:08:36
28 มิถุนายน 2558 เวลา15:28:02
28 มิถุนายน 2558 เวลา15:26:39
 

Happy TIMES

Address
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1 ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น