กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9    ฝางใต้  ปฎิทินกิจกรรม     facebook  Gmail     หน้าแรก
 
คลังความรู้
   อาหารและสารอาหาร
   กระรอกรอบรู้
   เด็กกับมือถือ อันตรายหรือไม่?
    ประจุไฟฟ้าอิสระ
   คุณภาพของน้ำดื่ม
 
เอกสาร คู่มือ ประกอบการอบรม
    เอกสารอบรมเรื่องaaa
    เอกสารอบรมเรื่องbbbb
    เอกสารอบรมเรื่องccc
    document 001
    document 002
Breaking News
  Latest News
 
News Online

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
 
 

นางนวนิดา นิลเขียว
นางนวนิดา  นิลเขียว ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดงราษฎร์สามัคคี...

นางสาวมุจรินทร์ เพิดภูเขียว
นางสาวมุจรินทร์  เพิดภูเขียว ครูผู้ช่วย  โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง...

นางพรรณพิมล มีคำทอง
...


...

นางสาวอรัญญา แก่นจันทร์
นางสาวอรัญญา  แก่นจันทร์ ครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร...

นายชัยชนะ เชื่อคำ
E-mail : cheakam.ch@gmail.com 089-9546645  ...

นางจุฑามาศ นาสิงห์ขันธ์
นางจุฑามาศ  นาสิงห์ขันธ์  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนโนนฆ้องวิทยาคาร ...

นางเนตรทราย ชาบุญมี
นางเนตรทราย  ชาบุญมี   ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนหินฮาวคุรุประชาสรรค์...

นางปภาดา พรมนัส ครูย้ายมาใหม่
...

นางสุจิตตรา วงษ์ธานี
   ...

ประเมินเก็บข้อมูลผู้อำนวยการโรงเรียนเเก่นเท่า
การประเมินท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเเละเก็บข้อมูล วันที่ 20 มีนาคม  พ.ศ. 2561  โดย นายเทพพิทักษ์  สมจิต...

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กล่องดินสอจากไ
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้...

นางปิยะวดี โพธิ์ศรี
นางปิยะวดี  โพธิ์ศรี ตำแหน่งครูอัตราจ้าง โรงเรียนหนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์...

นางสาวหนึ่งฤทัย คำสุด
ธรุการโรงเรียนบ้านวังโพน ,แก่นเท่าพัฒนศึกษา,หินกองวิทยา เบอร์โทร 0892737305...

นางสาวชัญญกัญญา ทิพย์รักษ์
นางสาวชัญญกัญญา ทิพย์รักษ์ ธุรการโรงเรียน บ้านค้อ เขือ่นกระพี้ศึกษา หนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์ โทร 094-3699455...

ปรมา คงอุ่น
นางปรมา  คงอุ่น  เจ้าหน้าทีี่ธุรการโรงเรียนโนนฆ้องวิทยาคาร  โรงเรียนบ้านหินตั้งหนองอีเลิง โรงเรียนห...
....
 
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
ประเภท
 
 
โรงเรียนในสังกัด
 โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง
 โรงเรียนหนองชาดพิทยาคม
 โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม
 โรงเรียนคำหัวช้าง โนนตุ่น ป่ามะนาว
 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร
 โรงเรียนบ้านหนองคลอง
 โรงเรียนแดงราษฎร์สามัคคี
 โรงเรียนโนนฆ้องวิทยาคาร
 โรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา
 โรงเรียนหนองแวงคุรุราษฎร์รังสรร
 โรงเรียนหินกองวิทยา
 โรงเรียนหินตั้งหนองอีเลิง
 โรงเรียนบ้านเขื่อนกระพี้ศึกษา
 โรงเรียนบ้านค้อ
 โรงเรียนบ้านกระเดื่อง
 โรงเรียนหินฮาวคุรุประชาสรรค์
 โรงเรียนพงษ์ภิญโญ 2
 โรงเรียนบ้านวังโพน
 โรงเรียนบ้านหนองคลอง
 
Check Post
 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      1 คน

สถิติเดือนนี้:   28 คน

สถิติปีนี้:        182 คน

สถิติทั้งหมด: 1303 คน