กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9    ฝางใต้  ปฎิทินกิจกรรม     facebook  Gmail     หน้าแรก
 
คลังความรู้
   อาหารและสารอาหาร
   กระรอกรอบรู้
   เด็กกับมือถือ อันตรายหรือไม่?
    ประจุไฟฟ้าอิสระ
   คุณภาพของน้ำดื่ม
 
เอกสาร คู่มือ ประกอบการอบรม
    เอกสารอบรมเรื่องaaa
    เอกสารอบรมเรื่องbbbb
    เอกสารอบรมเรื่องccc
    document 001
    document 002
Breaking News
  Latest News
 
News Online

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
 
ภาพการประชุม อบรมผู้บริหารโรงเรียน/ครูในสังกัด
    เดินทางไกลลูกเสือสำรอง

3 มกราคม 2563  โรงเรียนโนนฆ้องวิทยาคาร พร้อมด้วย โรงเรียนหินฮาวคุรุประชาสรรค์ ได้จัดกิจกรรม...
    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เข้าค่ายลูกเสือ

25-26  ธันวาคม 2562  โรงเรียนโนนฆ้องวิทยาคาร โรงเรียนหินฮาวคุรุประชาสรรค์ และโรงเรียนในกลุ่ม...
    กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

3 มกราคม  2562  ร.ร.โนนฆ้องวิทยาคาร จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยการจับฉลากแลกเป...
    โนนฆ้องวิทยาคาร เลี้ยงรับ-ส่งครู

29 ธันวาคม2562 โรงเรียนโนนฆ้องวิทยาคารจัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญให้กับคุณครูจุฑามาศ นาสิงห์ขัน...
    อบรมโครงการวัยใสใส่ใจรักษ์

โรงเรียนบ้านหนองคลอง จัดอบรมโครงการวัยใสใส่ใจรักษ์ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ...
    โครงการ"ค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน"

โรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษาจัดกิจกรรม  โครงการ"ค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน"ประจำปีการศึ...
    พิธีไหว้ครูโรงเรียนบ้านหนองคลอง

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 พิธีไหว้ครู โรงเรียนบ้านหนองคลอง และ แนะนำสมาชิกสภานักเรียน ...
    คณะครูและนักเรียนโรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา ร่

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา ร่วมทำบุญ"วันวิสาขบูชา" ถวายภัตาหารเพลและสัง...
    งานบุญคูณลาน ข้าวโพดหวาน สานไมตรี ข้าวจี่แซบ แล

 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองคลอง ร่วมเป็นคณะทำงาน และนำนักเรียนร่วมงานผู...
    คณะครูและนักเรียนร่วมถวายน้ำดื่มแด่คณะธรรมยาต

...
    ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ร.ร.ไตรมิตรวิทยาคาร

1 ก.พ.2562 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคารได้รับการตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET นำโดย ท่าน ดร.ศิริกุล  นามศิริ ...
    ศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอก สวนสัตว์โ

โรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษานำนักเรียนศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอก ประจำภาคเรียนท...
    มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทค

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ 9  บ้านฝางโซนใต้ ได้กำหนดจัดงานมหกรรมความสา...
    ประชุมหัวหน้าวิชาการร.ร.ในกลุ่ม 9

22 ส.ค. 2561 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9 ฝางใต้ ได้ระดมความคิดและร่วมกันจัดทำร่างคำส...
    ร.ร.แก่นเท่าพัฒนศึกษา ประเมินร.ร.ส่งเสริมสุขภาพร

ร.ร.แก่นเท่าพัฒนศึกษา ประเมินร.ร.ส่งเสริมสุขภาพระดับทองและร่วมกันหล่อเทียนถวายพระวันเข้า...
    เข้าร่วมรับฟังการประชุมทางไกล (Telecon ference) การใช้โปร

นายเพชรสมทรง บำรุงบ้านทุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคลอง และครูผู้รับผิดชอบ เข้าร่วมร...
    การประชุมเชิงปฏิบัติการการปรับกระบวนทัศน์ยกผล

ดร.ภูมิพัทธ  เรืองแหล่ ผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ให้เกีย...
    โครงการพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนและว

โครงการพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น 2561 เพื่อให้เด้กนักเรียนเติบโตและดีส...
    ติดตามการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันและอาหาร

11 มิ.ย. 61 ดร.ศิริกุล นามศิริ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ...
    ประชุมร่วม. รณรงค์ป้องกันและการเล่นการพนันในสถ

9. มิ.ย 61. ประชุมร่วม. รณรงค์ป้องกันและการเล่นการพนันในสถานศึกษา. ในพื้นที่อำเภอบ้านฝาง. .ณ.รร.ช...
    ประชุมการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ 2561

8 มิ.ย. 61 กลุ่มเครือข่ายที่ 9 บ้านฝางโซนใต้ ขอขอบพระคุณท่านรอง ดร.ศิริกุล นามศิริ รอง ผอ.สพป.ขอน...
    กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ 9 ฝา

เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2561 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ 9 ฝางใต้ ประชุมสามัญประจำปี ...
    คณะกรรมการติดตามการขออนุญาตเปิดชั้นอนุบาลปีที

18 พ.ค. 2561 คณะกรรมการติดตามการขออนุญาตเปิดชั้นอนุบาลปีที่ 1 ( 3 ปีบริบูรณ์) ของโรงเรียนในสังกัดส...
    อังกฤษในชีวิตประจำวัน BY BBC

เรียนภาษาอังกฤษพร้อมภาษาไทยกำกับ มีสื่อ ออนไลน์สอนง่าย เข้าใจเร็ว จากเจ้าของภาษาที่นี่เ...
    โรงเรียนบ้านกระเดือง เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการปร

17-19  เมษายน  2561  ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนบ้านกระเดื่อง รับการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับป...
    ประชุมการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ 9 ฝางใต้ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพ...
    ปิดเทอม เพิ่มทักษะดนตรี

เด็กๆนักเรียนโรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา ฝึกทักษะดนตรีโดยคุณครูเทพพิทักษ์  สมจิต  ช่วงป...
    ช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ที่9 ฝางใต้ นำโดยนายเพชรสมทรง บำรุงบ้านทุ่ม ประธา...
    โครงการ สานสัมพันธ์ พี่ปันน้อง เพื่อพัฒนาโรงเรี

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561 นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มาจัดกิจก...
    ค่ายอาสาพัฒนาชนบท นักศึกษามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑ

10 มีนาคม 2561 โรงเรียนบ้านกระเดื่อง ขอกราบขอบพระคุณท่าน รอง ฯ ดร.ศิริกุล นามศิริ รอง ผอ.สพป.ขอนแ...
    รับสมัครนักเรียนเชิงรุก

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนโนนฆ้องวิทยาคาร ร่่วมกับ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ผู้นำช...
    ผลการจัดลำดับการสอบ O-NET ป.6 ร.ร.โนนฆ้องวิทยาคาร

ผลการสอบ O-NET นักเรียน ป.6 โรงเรียนโนนฆ้องวิทยาคาร ค่าเฉลี่ยคะแนน 4 กลุ่มสาระสูงกว่าระดับประเท...
    ประชุมคณะครูโรงเรียนโนนฆ้อง ฯ และหินฮาว

การประชุมคณะครูโรงเรียนโนนฆ้องวิทยาคารร่วมกับดรงเรียนหินฮาวคุรุประชาสรรค์...
    บัณฑิตน้อย โนนฆ้องวิทยาคาร

...
    ทัศนศึกษาปี 2560

ทัศนศึกษาปี2560 ป.1-ป.6...
    โรงเรียนบ้านกระเดื่องรับมอบโล่เสมา ป.ป.ส.ระดับท

28  ธันวาคม  2560  โรงเรียนบ้านกระเดื่องรับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส.ระดับทอง โครงกา...
    โครงการอาหารกลางวัน รร.หินฮาวฯ

โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนหินฮาวคุรุประชาสรรค์ได้จัดทำเมนูอาหารสำหรับให้นักเรียนครบ 5...
    แนะแนวศึกษาต่อ

โรงเรียนฝางวิทยายนได้มาแนะแนวการศึกษาเรียนต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ณ ห...
    ภาพกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

โรงเรียนหินฮาวคุรุประชาสรรค์ ได้ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ประจำปี 2560 ในวันที่ 28-29 ...
    สพป.ขก.1 ประเมินเก็บข้อมูล 6 ยุทธศาสตร์

วันที่ 19 มีนาคม 2561 สพป.ขก. 1 ได้มาประเมินเก็บข้อมูล 6 ยุทธศาสตร์การบริหาร ณ โรงเรียนหินฮาวคุรุป...
    การประชุมครู บุคลากรสถานศึกษาและคณะกรรมการสถา

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 โรงเรียนบ้านค้อได้จัดการประชุมครู บุคลากรสถานศึกษาและคณะกรรมการสถ...
    ปัจฉิมนิเทศ

          วันที่ 23 มีนาคม 2561  ดร.อุดม จันทร์โสดา  ร่วมด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษาโรง...
    ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านหนองแก

วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561 นางเกษณี  บำรุงบ้านทุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร นำคณะครู...
    ผู้บริหารคณะครูโรงเรียนบ้านกระเดื่องเข้าร่วมอ

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านกระเดื่อง เข้าร่วมอบรมการประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีสอนซ่อ...
    กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ โรงเรียนเขื่อนกระพี้ศึกษา

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 โรงเรียนเขื่อนกระพี้ศึกษา ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้แก่นักเรียนท...
    กิจกรรมปัจฉิมนิเทศโรงเรียนบ้านคำหัวช้างโนนตุ่

โรงเรียนบ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว โดย ดร.กรกช  วรรณไชย ผู้อำนวยการโรงเรียน  จัดพิธีม...
    ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านหินตั้ง

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนโรงเรียนบ้านหินตั้งหนองอีเลิง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560...
    

...
    ผู้บริหารคณะครูโรงเรียนบ้านกระเดื่องเข้าร่วมง

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านกระเดื่องเข้าร่วมงานวันพ่อแห่งชาติที่อำเภอบ้านฝาง จังหว...
    การประเมินผลการปฏฺิบัติงาน

โรงเรียนหนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูง...
    อบรมพัฒนาบุคลากร

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สพป.ขอ...
    ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพัน

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ปี 2561 วันที่ 26 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนบ...
    ปัจฉิมนิเทศ โรงเรียนหนองชาดพิทยาคม

โรงเรียนหนองชาดพิทยาคม  จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้น ป.6 และ ม.3  วันที่  23  ม...
    โครงการรวมพลคนอาสา พัฒนาสุขอนามัยเพื่อน้อง ครั

นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต กรุงเทพ จำนวน 61 คน อาจารย์ 1 คน นำโดยอาจารย์สะอาด สบายวงศ์ ...
    สนามสอบ NT ปีการศึกษา 2560

วันพุธที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561 สพป.ขอนแก่น เขต1 ดำเนินการทดสอบ NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 กลุ่ม 9 ...
    ทัศนศึกษาและเรียนรู้นอกสถานที่

1  มี.ค. 2561 ร.ร.แก่นเท่าพัฒนศึกษา นำนักเรียนไปศึกษาเรียนรู้ ณ แหล่งเรียนรู้ภายนอกเกี่ยวพืชผั...
    ดำเนินการ การประเมินความสามารถด้านการอ่านนักเ

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ 9 ฝางใต้ ดำเนินการ การประเมินความสามารถด้านกา...
    การประเมินความสามารถด้านการอ่านนักเรียน ป.1

26 ก.พ. 61 เวลา 13.30 – 15.30 น.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9 (บ้านฝางใต้) ประชุมชี้แจงการปฏิบ...
อ่านข่าวทั้งหมด...
 
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
ประเภท
 
 
โรงเรียนในสังกัด
 โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง
 โรงเรียนหนองชาดพิทยาคม
 โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม
 โรงเรียนคำหัวช้าง โนนตุ่น ป่ามะนาว
 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร
 โรงเรียนบ้านหนองคลอง
 โรงเรียนแดงราษฎร์สามัคคี
 โรงเรียนโนนฆ้องวิทยาคาร
 โรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา
 โรงเรียนหนองแวงคุรุราษฎร์รังสรร
 โรงเรียนหินกองวิทยา
 โรงเรียนหินตั้งหนองอีเลิง
 โรงเรียนบ้านเขื่อนกระพี้ศึกษา
 โรงเรียนบ้านค้อ
 โรงเรียนบ้านกระเดื่อง
 โรงเรียนหินฮาวคุรุประชาสรรค์
 โรงเรียนพงษ์ภิญโญ 2
 โรงเรียนบ้านวังโพน
 โรงเรียนบ้านหนองคลอง
 
Check Post
 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      1 คน

สถิติเดือนนี้:   28 คน

สถิติปีนี้:        182 คน

สถิติทั้งหมด: 1303 คน