โรงเรียนบ้านหนองคลอง จัดปัจฉิมนิเทศ


เมื่อ [2021-04-11 22:28:23]

วันที่ ๒  เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านหนองคลอง นำโดย นางชุติมา  กะริอุณะ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู  คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครองนักเรียน  จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และ OPEN  HOUSE ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ที่ห้องประชุมสังวรณ์  พานิล  เพื่อแสดงความยินดี และเป็นกำลังใจให้นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นอนุบาล ปีที่ ๓  และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  พร้อมกับการแสดงผลงานของนักเรียน ผลงานของคณะครูบุคลากร แก่สาธารณชน ให้ผู้ปกครองได้เยี่ยมชมผลงานของลูก ๆ นักเรียน

1).
ดูขนาดภาพจริง
2).
ดูขนาดภาพจริง
3).
ดูขนาดภาพจริง
4).
ดูขนาดภาพจริง
5).
ดูขนาดภาพจริง
6).
ดูขนาดภาพจริง
7).
ดูขนาดภาพจริง
8).
ดูขนาดภาพจริง
9).
ดูขนาดภาพจริง
10).
ดูขนาดภาพจริง
11).
ดูขนาดภาพจริง
12).
ดูขนาดภาพจริง
13).
ดูขนาดภาพจริง
14).
ดูขนาดภาพจริง
15).
ดูขนาดภาพจริง
16).
ดูขนาดภาพจริง
17).
ดูขนาดภาพจริง
18).
ดูขนาดภาพจริง
19).
ดูขนาดภาพจริง
20).
ดูขนาดภาพจริง
ที่มา:  คลิกที่นี่
                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

ข่าวความเคลื่อนไหวทั้งหมดของกลุ่ม

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9    ฝางใต้

ขอความร่วมมือป้องกัน COVID-19
ขอความร่วมมือป้องกัน COVID-19

14 พฤษภาคม 2564  นางชุติมา  กะริอุณะ ผู้อำนวยการ และคณะครู บุคลากร โรงเรียนบ้านหนองคลอง ได้ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมก่อน... โรงเรียนบ้านหนองคลองอ่านต่อ

โรงเรียนบ้านหนองคลอง จัดปัจฉิมนิเทศ
โรงเรียนบ้านหนองคลอง จัดปัจฉิมนิเทศ

วันที่ ๒  เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านหนองคลอง นำโดย นางชุติมา  กะริอุณะ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู  คณะกรรมการสถาน... โรงเรียนบ้านหนองคลองอ่านต่อ

โรงเรียนหินกองวิทยา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนหินกองวิทยา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนหินกองวิทยา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563... โรงเรียนหินกองวิทยาอ่านต่อ

โรงเรียนหินกองวิทยา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนหินกองวิทยา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนหินกองวิทยา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563... โรงเรียนหินกองวิทยาอ่านต่อ

ปัจฉิมนิเทศ 2563
ปัจฉิมนิเทศ 2563

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563... โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคารอ่านต่อ

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร มอบทุน กสศ. ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร มอบทุน กสศ. ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร มอบทุน กสศ. ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2... โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคารอ่านต่อ

อบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบการดำเนินงานปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
อบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบการดำเนินงานปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

วันที่ 1 เมษายน 2564 นางเนตรทราย ชาบุญมี  พร้อมด้วย นางปรมา  คงอุ่น ได้รับมอบหมายให้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ ระบบการดำเนินงานป... โรงเรียนโนนฆ้องวิทยาคารอ่านต่อ

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ปีการศึกษา 2563... โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคารอ่านต่อ

กิจกรรมมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน  มอบทุนพิเศษนักเรียนจิตอาสา และการร่วมกิจกรรมตลาดวิชาการโลกอาชีพเพื่อการมีงานมทำ
กิจกรรมมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน มอบทุนพิเศษนักเรียนจิตอาสา และการร่วมกิจกรรมตลาดวิชาการโลกอาชีพเพื่อการมีงานมทำ

โรงเรียนบ้านคำหัวช้างนนตุ่นป่ามะนาว ได้มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน จำนวน 62 ทุน มอบทุนพิเศษนักเรียนจิตอาสา จำนวน 10 ทุน แล... โรงเรียนคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาวอ่านต่อ

เดินทางไกลค่ายกลางวัน  ลูกเสือเนตรนารีสำรอง (Day Camp) โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร
เดินทางไกลค่ายกลางวัน ลูกเสือเนตรนารีสำรอง (Day Camp) โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร

เดินทางไกลค่ายกลางวัน  ลูกเสือเนตรนารีสำรอง (Day Camp) โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร... โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคารอ่านต่อ

การทดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563
การทดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนบ้านหนองคลอง ได้ดำเนินการทดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563... โรงเรียนบ้านหนองคลองอ่านต่อ

การทดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563
การทดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563

          วันที่ 24  มีนาคม 2564  โรงเรียนหินกองวิทยาได้ดำเนินการทดสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ประจำปีการศึกษา 2563 ของนักเร... โรงเรียนหินกองวิทยาอ่านต่อ

ทีมงานประชาสัมพันธ์ของกลุ่มเครือข่าย

ทีมงานประชาสัมพันธ์ งานโรงเรียนหรือกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งข่าว แจ้งข่าว

ข้อมูลผู้บริหาร / ในกลุ่มเครือข่าย Add ผู้บริหาร โปรดเข้าระบบจัดการ

ผู้บริหาร

ทีมงานผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ตลอดจน ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มเครือข่าย

นายสุชาติ ชื่นนิรันดร์
นายสุชาติ ชื่นนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค้อ เบอร์โทร 084-7901501
นายวรพจน์ หล่องบุศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม
นางชุติมา กะริอุณะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคลอง
นายปราโมทย์ ศรีชมชื่น
ผู้อำนวยการ โรงเรียนหนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์
นางสาวจารุณี ผาสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองชาดพิทยาคม
นายอุทัย คงอุ่น
นายอุทัย  คงอุ่น  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนฆ้องวิทยาคาร รักษาการ ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนหินฮาวคุรุประชาสรรค์
นายเพชรสมทรง บำรุงบ้านทุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง
นางสาวณัฐชล เชื้อสาวะถี
นางสาวณัฐชล  เชื้อสาวะถี  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินตั้งหนองอีเลิง
นางชุติมา กะริอุณะ
นางชุติมา  กะริอุณะ  ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคลอง  โทร 063-3989395
นางสาวจุฑามาศ อินนามเพ็ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนหินกองวิทยา  080-0511662
นายสงวน โสตา
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นายวชิรวิทย์ สุราสา
หมายเลขโทรศัพท์ 087-9527144 อีเมล์  nui.bagko@gmail.com
นายวชิรวิทย์ สุราสา
หมายเลขโทรศัพท์ 087-9527144 E-mail  nui.bagko@gmail.com
นางเกษณี บำรุงบ้านทุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร
นายประจักร์ ราทะวงค์
นายประจักร์ ราทะวงค์  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดงราษฎร์สามัคคี โทร 084-3891389
นางธราภรณ์ จิตรสม
088-9685315 ผู้อำนวยการโรงเรียน

ผลงานวิชาการ

ผลงานนวัตกรรม สื่อการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ ผลงานวิทยฐานะ ผลงานครู นักเรียน ผู้อำนวยการ

ความหวัง ของเด็กนักเรียนจากจำนวน 9,919 คนที่สมัครขอรับทุนการศึกษาประจำปี 2558

ในปีการศึกษา 2558 นี้ มีเด็กนักเรียนที่สมัครขอรับทุนการศึกษาจากมูลนิธิ EDF และผ่านการคัดเลือกและตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อรอรับทุนการศึกษาในโครงการต่างๆจำนวนทั้งสิ้น 9,919 คน ดังนั้น ในเดือนเมษายนนี้ มุลนิธิ EDF จึงขอนำเสนอ "ความหวัง" บางส่วนของเด็กนักเรียนเหล่านี้ ที่กำลังรอคอย "โอกาสทางการศึกษา" เพื่อเรียนต่อในระดับชั้นต่างๆในวันเปิดเทอมที่กำลังจะมาถึงในเดื...

ดาวน์โหลด

คู่มือ สื่อการเรียนรู้ แผนปฏิบัติการ รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ การปฏิบัติงาน

Table Filter

No. เมื่อ ว/ด/ป รายการ Status
19 มีนาคม 2561 เวลา16:08:36
28 มิถุนายน 2558 เวลา15:28:02
28 มิถุนายน 2558 เวลา15:26:39
 

Happy TIMES

Address
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1 ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น