ข่าวความเคลื่อนไหวทั้งหมดของกลุ่ม

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9    ฝางใต้

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

วัน พุธ ที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนบ้านหินตั้งหนองอีเลิง   ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านหินตั้งหนองอีเลิง จัดกิจกร... โรงเรียนบ้านหินตั้งหนองอีเลิงอ่านต่อ

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรโรงเรียนบ้านหนองคลอง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโ... โรงเรียนบ้านหนองคลองอ่านต่อ

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านหนองคลองจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ถือเป็นวันที่ระลึกถึงภาษาของชาติไทย โดยมีวัตถุประสงค... โรงเรียนบ้านหนองคลองอ่านต่อ

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านหนองคลองจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ถือเป็นวันที่ระลึกถึงภาษาของชาติไทย โดยมีวัตถุประสงค... โรงเรียนบ้านหนองคลองอ่านต่อ

การติดตามนิเทศ ติดตาม ส่งเสริม และสนับสนุน  การพัฒนานวัตกรรม  โรงเรียนในโครงการ    Innovation  For Thai Education (IFTE)
การติดตามนิเทศ ติดตาม ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนานวัตกรรม โรงเรียนในโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE)

๒๐ กรกฏาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านหนองคลอง รับการติดตามนิเทศ ติดตาม ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนานวัตกรรม โรงเรียนในโครงการ Innovation For Thai ... โรงเรียนบ้านหนองคลองอ่านต่อ

รับมอบเสื้อทีมนักกีฬาฟุตบอล
รับมอบเสื้อทีมนักกีฬาฟุตบอล

18 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนบ้านหนองคลอง โดยการนำของ นางชุติมา กะริอุณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคลอง รับมอบเสื้อทีมนักกีฬาฟุตบอล ... โรงเรียนบ้านหนองคลองอ่านต่อ

ร่วมงานฌาปนกิจในชุมชน
ร่วมงานฌาปนกิจในชุมชน

15 - 16 กรกฎาคม 2565 ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนบ้านหนองคลอง ร่วมงานฌาปนกิจศพ พ่อบุญดี เบ้าคำ ที่วัดป่าจตุรคามบำรุง ... โรงเรียนบ้านหนองคลองอ่านต่อ

ถวายเทียนพรรษาและจตุปัจจัย วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
ถวายเทียนพรรษาและจตุปัจจัย วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

12 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนบ้านหนองคลอง นำโดยนางชุติมา กะริอุณะ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู และนักเรียน ถวายเทียนพรรษาและจตุปัจ... โรงเรียนบ้านหนองคลองอ่านต่อ

มอบทุนการศึกษา ทุนเสมอภาค(กสศ.) ช่วงรอยต่อ ภายใต้โครงการลมหายใจเพื่อน้อง
มอบทุนการศึกษา ทุนเสมอภาค(กสศ.) ช่วงรอยต่อ ภายใต้โครงการลมหายใจเพื่อน้อง

11 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนบ้านหนองคลอง โดย นางชุติมา กะริอุณะ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบทุนการศึกษา ทุนเสมอภาค(กสศ.) ช่วงรอยต่อ ภายใต้โค... โรงเรียนบ้านหนองคลองอ่านต่อ

มอบทุนการศึกษา จากมูลนิธินูบูน(Nuboon Foundation)
มอบทุนการศึกษา จากมูลนิธินูบูน(Nuboon Foundation)

7 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนบ้านหนองคลอง โดยนางชุติมา กะริอุณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคลอง มอบทุนการศึกษา จากมูลนิธินูบูน(Nuboon Foundation) ... โรงเรียนบ้านหนองคลองอ่านต่อ

การแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย
การแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย

     วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านหนองคลอง นำโดยนางชุติมา กะริอุณะ ผู้อำนวยการโรงเรียน  พร้อมคณะครู นำนักเรียนเข้าร่... โรงเรียนบ้านหนองคลองอ่านต่อ

โรงเรียนหนองชาดพิทยาคม  เข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย ในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับกลุ่มเครือข่ายคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนหนองชาดพิทยาคม เข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย ในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับกลุ่มเครือข่ายคุณภาพการศึกษา

... ผู้ดูแลระบบอ่านต่อ

ทีมงานประชาสัมพันธ์ของกลุ่มเครือข่าย

ทีมงานประชาสัมพันธ์ งานโรงเรียนหรือกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งข่าว แจ้งข่าว

ข้อมูลผู้บริหาร / ในกลุ่มเครือข่าย Add ผู้บริหาร โปรดเข้าระบบจัดการ

ผู้บริหาร

ทีมงานผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ตลอดจน ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มเครือข่าย

นางชุติมา กะริอุณะ
นางชุติมา  กะริอุณะ  ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคลอง  โทร 063-3989395
นายอุทัย คงอุ่น
นายอุทัย  คงอุ่น  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนฆ้องวิทยาคาร รักษาการ ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนหินฮาวคุรุประชาสรรค์
นายสุชาติ ชื่นนิรันดร์
นายสุชาติ ชื่นนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค้อ เบอร์โทร 084-7901501
นางเกษณี บำรุงบ้านทุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร
นางชุติมา กะริอุณะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคลอง  Email : chutima8195@gmail.com โทร 063-3989395
นางสาวจารุณี ผาสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองชาดพิทยาคม
นายวรพจน์ หล่องบุศรี
นายวรพจน์  หล่องบุศรี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินตั้งหนองอีเลิง
นายวชิรวิทย์ สุราสา
หมายเลขโทรศัพท์ 087-9527144 อีเมล์  nui.bagko@gmail.com
นางธราภรณ์ จิตรสม
088-9685315 ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสาวจุฑามาศ อินนามเพ็ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนหินกองวิทยา  080-0511662
นายเพชรสมทรง บำรุงบ้านทุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง
นายสงวน โสตา
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นายวรพจน์ หล่องบุศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม
นายประจักร์ ราทะวงค์
นายประจักร์ ราทะวงค์  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดงราษฎร์สามัคคี โทร 084-3891389
นายวชิรวิทย์ สุราสา
หมายเลขโทรศัพท์ 087-9527144 E-mail  nui.bagko@gmail.com
นายปราโมทย์ ศรีชมชื่น
ผู้อำนวยการ โรงเรียนหนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์

ผลงานวิชาการ

ผลงานนวัตกรรม สื่อการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ ผลงานวิทยฐานะ ผลงานครู นักเรียน ผู้อำนวยการ

ความหวัง ของเด็กนักเรียนจากจำนวน 9,919 คนที่สมัครขอรับทุนการศึกษาประจำปี 2558

ในปีการศึกษา 2558 นี้ มีเด็กนักเรียนที่สมัครขอรับทุนการศึกษาจากมูลนิธิ EDF และผ่านการคัดเลือกและตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อรอรับทุนการศึกษาในโครงการต่างๆจำนวนทั้งสิ้น 9,919 คน ดังนั้น ในเดือนเมษายนนี้ มุลนิธิ EDF จึงขอนำเสนอ "ความหวัง" บางส่วนของเด็กนักเรียนเหล่านี้ ที่กำลังรอคอย "โอกาสทางการศึกษา" เพื่อเรียนต่อในระดับชั้นต่างๆในวันเปิดเทอมที่กำลังจะมาถึงในเดื...

ดาวน์โหลด

คู่มือ สื่อการเรียนรู้ แผนปฏิบัติการ รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ การปฏิบัติงาน

Table Filter

No. เมื่อ ว/ด/ป รายการ Status
19 มีนาคม 2561 เวลา16:08:36
28 มิถุนายน 2558 เวลา15:28:02
28 มิถุนายน 2558 เวลา15:26:39
 

Happy TIMES

Address
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1 ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น